Home / GÓC THƯ GIÃN / Tâm sự

Tâm sự

+99 Định nghĩa hay về trưởng thành là gì?

+99 Định nghĩa hay về trưởng thành

Đến một thời điểm nào đó, con người ta bắt buộc phải TRƯỞNG THÀNH. Vậy, trưởng thành là gì? Cẩm Nang Chia Sẻ sẽ đứng về hướng tâm trạng của người từng trải để định nghĩa trưởng thành. Trưởng thành là khi … 1. TIỀN bỗng trở nên rất quan …

Đọc thêm...